CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÓA CHẤT MIỀN NAM MINACHEM

NHÀ MÁY PHÂN HỮU CƠ VI SINH LA NGÀ

Km 101 - Quốc lộ 20 - Ấp 3, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

0939.844.333

minachem.vn@gmail.com - http://minachem.vn