CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÓA CHẤT MIỀN NAM MINACHEM

Địa chỉ nhà máy sản xuất: Tổ 1, ấp Phú Quý 2 , Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3853.804

Email:  minachem.vn@gmail.com

Website: minachem.vn