CÂY ĂN TRÁI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓN CHO CÂY ĂN TRÁI

DÙNG BÓN THANH LONG:

Bón 1 ký / trụ cho 3 giai đoạn sau:

 1. Khi ra hoa (Búp bằng ngón tay cái)
 2. Sau khi rút râu
 3. Khi nuôi trái (Sau 10 ngày kể từ khi rút râu)

DÙNG BÓN CHO SẦU RIÊNG:

Bón 2 lần/ năm với độ tuổi và liều lượng sau:

 • 1 năm tuổi: 2 ký / gốc
 • 2 năm tuổi: 5 ký / gốc
 • 3 năm tuổi: 10 ký / gốc
 • 4 năm tuổi: 20 ký / gốc
 • 5 năm tuổi trở lên: 30 ký / gốc

Lần 1 bón vào đầu mùa mưa

Lần 2 bón vào cuối mùa mưa

DÙNG BÓN CHO BƠ:

Bón 2 lần/ năm với độ tuổi và liều lượng sau:

 • 1 năm tuổi: 2 ký / gốc
 • 2 năm tuổi: 5 ký / gốc
 • 3 năm tuổi: 10 ký / gốc
 • 4 năm tuổi: 20 ký / gốc
 • 5 năm tuổi trở lên: 30 ký / gốc

Lần 1 bón vào đầu mùa mưa

Lần 2 bón vào cuối mùa mưa

DÙNG BÓN CHO MÍT:

Bón 2 lần/ năm với độ tuổi và liều lượng sau:

 • 1 năm tuổi: 3 ký / gốc
 • 2 năm tuổi: 5 ký / gốc
 • 3 năm tuổi trở lên: 10 ký / gốc

Lần 1 bón vào đầu mùa mưa

Lần 2 bón vào cuối mùa mưa

DÙNG BÓN CHO BƯỞI:

Bón 2 lần/ năm với độ tuổi và liều lượng sau:

 • 1 năm tuổi: 3 ký / gốc
 • 2 năm tuổi: 5 ký / gốc
 • 3 năm tuổi: 10 ký / gốc
 • 4 năm tuổi trở lên: 20 ký / gốc

Lần 1 bón vào đầu mùa mưa

Lần 2 bón vào cuối mùa mưa