SẢN XUẤT

Quá trình sản xuất phân bón hữu cơ Minachem

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

1. HÌNH ẢNH:

(Nguyên liệu bã bùn mía)

(Nguyên liệu tro bã mía)

(Quá trình phối trộn bùn mía, tro mía)

(Quá trình ủ bán thành phẩm)

(Quá trình đóng gói sản phẩm)

2. QUY TRÌNH CHI TIẾT:

Phân bón hữu cơ Minachem được chế biến từ nguồn nguyên liệu Bã bùn mía, Tro Mía từ quá trình sản xuất Đường bằng công nghệ cấy ủ các chủng Vi sinh vật cố định Đạm (Azotobacter) – Phân giải Lân (Bacillus) – Phân giải Xen lu lô (Trichoderma).

- Bã bùn mía: Là chất thải từ quá trình làm sạch nước mía. Nước mía là hỗn hợp gồm đường Sacaroza, cám bã mía, các chất khoáng. Để làm sạch  hỗn hợp nước mía và tránh chuyển hóa Đường Sacaroza người ta cho sữa vôi Ca(OH)2 vào nước mía, đồng thời cho Acid H3PO4  rồi gia nhiệt đến nhiệt độ 100o C để tạo kết tủa, sau khi lắng ta thu được Bã bùn mía. Trong Bã bùn mía có 1,5% Đường Sacaroza là môi trường lý tưởng cho Vi sinh vật phát triển, 2% Ca có tác dụng nâng pH, 3% P2O5  bổ sung Lân cho đất. Mỗi ngày sản xuất sẽ thu hồi được 80 tấn Bã bùn mía. Bã bùn mía sau khi qua hệ thống lọc được phun hỗn hợp men phân giải xen lu lô (Trichoderma) Phân giải Lân (bacillus), cố định đạm (Azotobacter) .

- Tro Bã Mía: Là bụi Tro được thu hồi từ quá trình lọc khói bụi từ Lò hơi dùng Mã mía làm nhiên liệu đốt lò. Mỗi ngày sản xuất sẽ thu hồi được 20 tấn Tro lò.

Bã Bùn Mía và Tro Bã Mía sau khi tập kết được tiến hành phối trộn đảo ủ, Quá trình sản xuất được thực hiện trong thời gian ít nhất 6 tháng và cho ra thành phẩm Phân bón hữu cơ có đầy đủ cân đối các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, đặc biệt có hàm lượng mùn Hữu cơ và các chủng Vi sinh vật rất cao.