HTX TMDV PHƯỚC THIỆN

HTX Phước Thiện - Bình Phước

KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG CHO NHIỀU LOẠI CÂY TRỒNG, ĐẶC BIỆT LÀ MÍT