CÔNG DỤNG

Công dụng của phân bón HCVS

- Cung cấp mùn hữu cơ, Acid humic, các chất Trung , Vi lượng có tác dụng phục hồi cải tạo đất chai, chua, phèn trở lại môi trường thích hợp cho cây trồng.

- Các chủng vi sinh Azotobacter, Bacillus, Trichoderma có tác dụng cố định Đạm, phân giải Lân, phân giải Xen lu lô có trong đất làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón, giúp cây trồng chống được các loại nấm bệnh gây hại.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối các nguyên tố: Đa lượng, Trung lượng, Vi lượng cần thiết cho cây trồng.  

- Khắc phục hiện tượng cây trồng còi cọc, xoắn lá, vàng lá, chết cành, chết cây. Giúp cho cây trồng phục hồi nhanh, tăng sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.

- Sau khi bón từ 10 - 15 ngày đất tơi xốp Giun đất phát triển mạnh, sau 30 ngày rễ mọc nhiều, sau 6 tháng cây phát triển mạnh cành lá sum suê lá dày xanh mượt.

- Giúp cho cây trồng có trái chín đồng loạt, hạt chắc, năng suất cao và phẩm chất tốt.