CÂY THANH LONG

Sản phẩm dùng cho cây thanh long

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY THANH LONG

  • Bình Thuận

--------------------

Vườn Thanh long của anh:

Nguyễn Văn Hậu

Phan Thanh, Bắc Bình, Bình Thuận

Bón 4kg/gốc, bón trước chạy điện khoảng 7 - 14 ngày.