CÂY SẦU RIÊNG

Sản phẩm dùng cho Cây Sầu riêng

Sản phẩm dùng cho cây Sầu riêng

 • Lâm Đồng
 • Đồng Nai
 • Bình Phước
 • Tiền Giang

---------------------------

Vườn tham khảo

Chủ vườn: Anh Phan Đình Phẩm

Địa điểm: Lộc Nga, Bảo Lộc.

Thời gian sử dụng phân hữu cơ vi sinh La Ngà: 6 năm

Cách dùng:

 • Mỗi gốc bón 100 ký
 • Chia làm 2 lần:
  • Lần 1: Đầu mùa mưa
  • Lần 2: Giữa mùa mưa
 • Bón cách gốc 1m, rải đều lên vườn, bón trước khi mưa, mưa lác đác.
 • Sử dụng liên tục sẽ diệt được nấm  bệnh Phytophthora (Nấm gây thối rễ, nứt thân, nứt trái).

Hiệu quả:

 • Cây phát triển mạnh
 • Không bị thối rễ, nứt thân, nứt quả, xì mủ, nhựa, chảy gôm.
 • Cơm giữ được vị thơm ngon, đặc trưng

Hình ảnh tại vườn anh Thẩm