CÂY BƯỞI

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY BƯỞI

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY BƯỞI

  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bình Phước

-------------------------

Vườn bưởi 16 tháng tuổi của:

A CÓN

Sông Xoài, Tân Thành, Bà Rịa

  • Bón 10 kg/gốc
  • Bón 2 lần /năm
  • Bón vào đầu và giữa mùa mưa