CÂY BƠ

Sản phẩm dùng cho bơ

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY BƠ

  • Bình Phước

---------------

Hợp tác xã bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng

Phước Tân, Phú Riềng, Bình Phước

  • Bón lót 5 -10 kg/gốc
  • Bón thúc 10 - 20 kg/gốc
  • Bón vào đầu và giữa mùa mưa